www.neeon.pl

Choroszcz

www.neeon.pl

Treść ogłoszenia

zastosowano kryteria wyboru:
Numer ogłoszenia: 2191908
To ogłoszenie obejrzano 124 razy.
Dodano:
2017-07-11
Kategoria:
praca
Województwo:
podlaskie
Miejscowość:
Choroszcz
„Od aktywności do zatrudnienia”
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. realizuje projekt „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo).
Priorytetowo będą traktowane osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, posiadające niskie kwalifikacje, długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
• program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
• szkolenia zawodowe do wyboru: (180 godz.)
 Sprzedawca
 Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
• staże zawodowe
• zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
• certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
• ciepły posiłek i przerwy kawowe
• zwrot kosztów dojazdu
• ubezpieczenie NNW
• badania lekarskie
• stypendium szkoleniowe /stażowe – ok. 3.268 zł
Projekt realizowany jest od 01.04.2017- 30.09.2018 na obszarze województwa podlaskiego, w następujących powiatach: białostockim, mieście Białystok, sokólskim.Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Tel. 85 74 89 132 / 155
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

www.computerplus.com.pl/szkoleniaProjekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Obecnie poszukujemy osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo).

Priorytetowo będą traktowane osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, posiadające niskie kwalifikacje, długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe do wyboru: (180 godz.)
 Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - szkolenie skierowane głównie do mężczyzn
 Sprzedawca

Przyjmujemy osoby do projektu z powiatu: białostockiego oraz z powiatu sokólskiego
Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Tel. 85 74 89 132 / 155
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

www.computerplus.com.pl/szkolenia


Kontakt:
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.
Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Tel. 85 74 89 132 / 155
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

HomeOgłoszenia lokalneEdycja ogłoszeniaRegulaminKontakt

Copyright Neeon.pl - Darmowe ogłoszenia Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: smart-point.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.